Dao tiện Mitsubishi

Lọc sản phẩm

Hiển thị 11 sản phẩm

 • Đọc tiếp
  Dao tiện CCMT060204-NX2525
  Liên hệ

  Tên sản phẩm:   Mảnh dao tiện (chip dao)
  Mã sản phẩm: CCMT060204-NX2525
  Ứng dụng:  gia công Gang, Thép, Inox
  Hãng sản xuất:   Mitsubishi Marterial (Japan)
  Giá chưa bao gồm VAT

  Dao tiện CCMT060204-NX2525

  Liên hệ
 • Đọc tiếp
  Dao tiện CCMT09T304-UC5115
  Liên hệ

  Tên sản phẩm:   Mảnh dao tiện (chip dao)
  Mã sản phẩm: CCMT09T304-UC5115
  Ứng dụng:  gia công Gang
  Hãng sản xuất:   Mitsubishi Marterial (Japan)
  Giá chưa bao gồm VAT

  Dao tiện CCMT09T304-UC5115

  Liên hệ
 • Đọc tiếp
  Dao tiện CNMG120404-MS-US735
  Liên hệ

  Tên sản phẩm:   Mảnh dao tiện (chip dao)
  Mã sản phẩm:  CNMG120404-MS-US735
  Ứng dụng:  gia công Inox
  Hãng sản xuất:   Mitsubishi Marterial (Japan)
  Giá chưa bao gồm VAT

  Dao tiện CNMG120404-MS-US735

  Liên hệ
 • Đọc tiếp
  Dao tiện CNMG120408-MA-UE6020
  Liên hệ

  Tên sản phẩm:   Mảnh dao tiện (chip dao)
  Mã sản phẩm: CNMG120408-MA-UE6020
  Ứng dụng:  gia công Thép
  Hãng sản xuất:   Mitsubishi Marterial (Japan)
  Giá chưa bao gồm VAT

  Dao tiện CNMG120408-MA-UE6020

  Liên hệ
 • Đọc tiếp
  Dao tiện DCMT070208-MV-VP15TF
  Liên hệ

  Tên sản phẩm:   Mảnh dao tiện (chip dao)
  Mã sản phẩm: DCMT070208-MV-VP15TF
  Ứng dụng:  gia công Gang, Thép, Inox, Hợp kim chịu nhiệt, hợp kim Titan.
  Hãng sản xuất:   Mitsubishi Marterial (Japan)
  Giá chưa bao gồm VAT

  Dao tiện DCMT070208-MV-VP15TF

  Liên hệ
 • Đọc tiếp
  Dao tiện TCMT110204-NX2525
  Liên hệ

  Tên sản phẩm:   Mảnh dao tiện (chip dao)
  Mã sản phẩm:  TCMT110204-NX2525
  Ứng dụng:  gia công Thép, Gang, Inox
  Hãng sản xuất:   Mitsubishi Marterial (Japan)
  Giá chưa bao gồm VAT

  Dao tiện TCMT110204-NX2525

  Liên hệ
 • Đọc tiếp
  Dao tiện TNMG160404-MS-VP15TF
  Liên hệ

  Tên sản phẩm:   Mảnh dao tiện (chip dao)
  Mã sản phẩm: TNMG160404-MS-VP15TF
  Ứng dụng: gia công Gang, Thép, Inox, Hợp kim chịu nhiệt và Hợp kim Titan
  Hãng sản xuất:   Mitsubishi Marterial (Japan)
  Giá chưa bao gồm VAT

  Dao tiện TNMG160404-MS-VP15TF

  Liên hệ
 • Đọc tiếp
  Dao tiện TPMN160308-UTi20T
  Liên hệ

  Tên sản phẩm:   Mảnh dao tiện (chip dao)
  Mã sản phẩm:  TPMN160308-UTi20T
  Ứng dụng: gia công Gang, Thép, Inox
  Hãng sản xuất:   Mitsubishi Marterial (Japan)
  Giá chưa bao gồm VAT

  Dao tiện TPMN160308-UTi20T

  Liên hệ
 • Đọc tiếp
  Dao tiện VNMG160408-MA-VP15TF
  Liên hệ

  Tên sản phẩm:   Mảnh dao tiện (chip dao)
  Mã sản phẩm:  VNMG160408-MA-VP15TF
  Ứng dụng:  gia công Thép, Gang, Inox, Hợp kim chịu nhiệt, Hợp kim Titan.
  Hãng sản xuất:   Mitsubishi Marterial (Japan)
  Giá chưa bao gồm VAT

  Dao tiện VNMG160408-MA-VP15TF

  Liên hệ
 • Đọc tiếp
  Dao tiện WNMG080404-MA-VP15TF
  Liên hệ

  Tên sản phẩm:   Mảnh dao tiện (chip dao)
  Mã sản phẩm:   WNMG080404-MA VP15TF
  Ứng dụng: gia công Thép, Gang, Inox, Hợp kim chịu nhiệt, Hợp kim Titan.
  Hãng sản xuất:   Mitsubishi Marterial (Japan)
  Giá chưa bao gồm VAT

  Dao tiện WNMG080404-MA-VP15TF

  Liên hệ
 • Đọc tiếp
  Dao tiện WNMG080408-MA-VP15TF
  Liên hệ

  Tên sản phẩm:   Mảnh dao tiện (chip dao)
  Mã sản phẩm:   WNMG080408-MA VP15TF
  Ứng dụng:  gia công Thép, Gang, Inox, Hợp kim chịu nhiệt, Hợp kim Titan.
  Hãng sản xuất:   Mitsubishi Marterial (Japan)
  Giá chưa bao gồm VAT

  Dao tiện WNMG080408-MA-VP15TF

  Liên hệ