Máy Hàn Hồng Ký

Lọc sản phẩm

Hiển thị 30 sản phẩm

 • Thêm vào giỏ hàng
  Máy biến thế hàn 220V Hồng Ký HK-H180D
  5.500.000 

  Tên sản phẩm: Máy biến thế hàn 220V Hồng Ký HK-H180D

  Thương hiệu: Hồng Ký

  Mã sản phẩm: HK-H180D

  Xuất xứ: Việt Nam

  Giá đã bao gồm VAT. chưa bao gồm phí vận chuyển

  Máy biến thế hàn 220V Hồng Ký HK-H180D

  5.500.000 
 • Thêm vào giỏ hàng
  Máy biến thế hàn 220V Hồng Ký HK-H300D
  11.200.000 

  Tên sản phẩm: Máy biến thế hàn 220V Hồng Ký HK-H300D

  Thương hiệu: Hồng Ký

  Mã sản phẩm: HK-H-300D

  Xuất xứ: Việt Nam

  Giá đã bao gồm VAT. chưa bao gồm phí vận chuyển

  Máy biến thế hàn 220V Hồng Ký HK-H300D

  11.200.000 
 • Thêm vào giỏ hàng
  Máy biến thế hàn 220V/380V Hồng Ký HK-H250D
  10.300.000 

  Tên sản phẩm: Máy biến thế hàn 220V/380V Hồng Ký HK-H250D

  Thương hiệu: Hồng Ký

  Mã sản phẩm: HK-H250D-380V

  Xuất xứ: Việt Nam

  Giá đã bao gồm VAT. chưa bao gồm phí vận chuyển

  Máy biến thế hàn 220V/380V Hồng Ký HK-H250D

  10.300.000 
 • Thêm vào giỏ hàng
  Máy biến thế hàn 220V/380V Hồng Ký HK-H300D
  12.300.000 

  Tên sản phẩm: Máy biến thế hàn 220V/380V Hồng Ký HK-H300D

  Thương hiệu: Hồng Ký

  Mã sản phẩm: HK-H300D

  Xuất xứ: Việt Nam

  Giá đã bao gồm VAT. chưa bao gồm phí vận chuyển

  Máy biến thế hàn 220V/380V Hồng Ký HK-H300D

  12.300.000 
 • Thêm vào giỏ hàng
  Máy biến thế hàn Hồng Ký HK-H350D dây đồng
  12.800.000 

  Tên sản phẩm: Máy biến thế hàn Hồng Ký HK-H350D dây đồng

  Thương hiệu: Hồng Ký

  Mã sản phẩm: HK-H-350D

  Xuất xứ: Việt Nam

  Giá đã bao gồm VAT. chưa bao gồm phí vận chuyển

  Máy biến thế hàn Hồng Ký HK-H350D dây đồng

  12.800.000 
 • Thêm vào giỏ hàng
  Máy biến thế hàn Hồng Ký HK-H500D
  15.400.000 

  Tên sản phẩm: Máy biến thế hàn Hồng Ký HK-H500D

  Thương hiệu: Hồng Ký

  Mã sản phẩm: HK-H500D

  Xuất xứ: Việt Nam

  Giá đã bao gồm VAT. chưa bao gồm phí vận chuyển

  Máy biến thế hàn Hồng Ký HK-H500D

  15.400.000 
 • Thêm vào giỏ hàng
  Máy cắt Plasma Hồng Ký HK 100
  21.000.000 

  Tên sản phẩm: Máy cắt Plasma Hồng Ký HK 100

  Thương hiệu: Hồng Ký

  Mã sản phẩm: HK 100

  Xuất xứ: Việt Nam

  Giá đã bao gồm VAT. chưa bao gồm phí vận chuyển

  Máy cắt Plasma Hồng Ký HK 100

  21.000.000 
 • Thêm vào giỏ hàng
  Máy cắt Plasma Hồng Ký HK-40
  5.500.000 

  Tên sản phẩm: Máy cắt Plasma Hồng Ký HK-40

  Thương hiệu: Hồng Ký

  Mã sản phẩm: HKCUT40

  Xuất xứ: Việt Nam

  Giá đã bao gồm VAT. chưa bao gồm phí vận chuyển

  Máy cắt Plasma Hồng Ký HK-40

  5.500.000 
 • Thêm vào giỏ hàng
  Máy hàn bấm 0.5-2.7mm Hồng Ký HK-HB04KB
  13.500.000 

  Tên sản phẩm: Máy hàn bấm 0.5-2.7mm Hồng Ký HK-HB04KB

  Thương hiệu: Hồng Ký

  Mã sản phẩm: HK-HB04KB

  Xuất xứ: Việt Nam

  Giá đã bao gồm VAT. chưa bao gồm phí vận chuyển

  Máy hàn bấm 0.5-2.7mm Hồng Ký HK-HB04KB

  13.500.000 
 • Thêm vào giỏ hàng
  Máy hàn bấm điện tử Hồng Ký HK-HB15KB
  14.725.000 

  Tên sản phẩm: Máy hàn bấm điện tử Hồng Ký HK-HB15KB

  Thương hiệu: Hồng Ký

  Mã sản phẩm: HK-HB15KB

  Xuất xứ: Việt Nam

  Giá đã bao gồm VAT. chưa bao gồm phí vận chuyển

  Máy hàn bấm điện tử Hồng Ký HK-HB15KB

  14.725.000 
 • Thêm vào giỏ hàng
  Máy hàn bấm Hồng Ký HK-HB10KB
  16.600.000 

  Tên sản phẩm: Máy hàn bấm Hồng Ký HK-HB10KB

  Thương hiệu: Hồng Ký

  Mã sản phẩm: HK-HB10KB

  Xuất xứ: Việt Nam

  Giá đã bao gồm VAT. chưa bao gồm phí vận chuyển

  Máy hàn bấm Hồng Ký HK-HB10KB

  16.600.000 
 • Thêm vào giỏ hàng
  Máy hàn biến thế 1 pha 220V Hồng Ký HK-H250D
  9.000.000 

  Tên sản phẩm: Máy hàn biến thế 1 pha 220V Hồng Ký HK-H250D

  Thương hiệu: Hồng Ký

  Mã sản phẩm: HK-H250D

  Xuất xứ: Việt Nam

  Giá đã bao gồm VAT. chưa bao gồm phí vận chuyển

  Máy hàn biến thế 1 pha 220V Hồng Ký HK-H250D

  9.000.000 
 • Thêm vào giỏ hàng
  Máy hàn biến thế 220V Hồng Ký HK-H200D
  6.800.000 

  Tên sản phẩm: Máy hàn biến thế 220V Hồng Ký HK-H200D

  Thương hiệu: Hồng Ký

  Mã sản phẩm: HK-H200D

  Xuất xứ: Việt Nam

  Giá đã bao gồm VAT. chưa bao gồm phí vận chuyển

  Máy hàn biến thế 220V Hồng Ký HK-H200D

  6.800.000 
 • Thêm vào giỏ hàng
  Máy hàn biến thế Hồng Ký HK-H400D dây đồng
  14.100.000 

  Tên sản phẩm: Máy hàn biến thế Hồng Ký HK-H400D dây đồng

  Thương hiệu: Hồng Ký

  Mã sản phẩm: HK-H400D

  Xuất xứ: Việt Nam

  Giá đã bao gồm VAT. chưa bao gồm phí vận chuyển

  Máy hàn biến thế Hồng Ký HK-H400D dây đồng

  14.100.000 
 • Thêm vào giỏ hàng
  Máy hàn điện tử Hồng Ký HK 120A
  2.100.000 

  Tên sản phẩm: Máy hàn điện tử Hồng Ký HK 120A

  Thương hiệu: Hồng Ký

  Mã sản phẩm: HK 120A

  Xuất xứ: Việt Nam

  Giá đã bao gồm VAT. chưa bao gồm phí vận chuyển

  Máy hàn điện tử Hồng Ký HK 120A

  2.100.000 
 • Thêm vào giỏ hàng
  Máy hàn điện tử Hồng Ký HK MIG 200I
  11.100.000 

  Tên sản phẩm: Máy hàn điện tử Hồng Ký HK MIG 200I

  Thương hiệu: Hồng Ký

  Mã sản phẩm: HK MIG 200I

  Xuất xứ: Việt Nam

  Giá đã bao gồm VAT. chưa bao gồm phí vận chuyển

  Máy hàn điện tử Hồng Ký HK MIG 200I

  11.100.000 
 • Thêm vào giỏ hàng
  Máy hàn điện tử Hồng Ký HK MIG 250-1
  12.400.000 

  Tên sản phẩm: Máy hàn điện tử Hồng Ký HK MIG 250-1

  Thương hiệu: Hồng Ký

  Mã sản phẩm: MIG 250-1

  Xuất xứ: Việt Nam

  Giá đã bao gồm VAT. chưa bao gồm phí vận chuyển

  Máy hàn điện tử Hồng Ký HK MIG 250-1

  12.400.000 
 • Thêm vào giỏ hàng
  Máy hàn điện tử Hồng Ký SR TIG 200R
  3.800.000 

  Tên sản phẩm: Máy hàn điện tử Hồng Ký SR TIG 200R

  Thương hiệu: Hồng Ký

  Mã sản phẩm: SR TIG 200R

  Xuất xứ: Việt Nam

  Giá đã bao gồm VAT. chưa bao gồm phí vận chuyển

  Máy hàn điện tử Hồng Ký SR TIG 200R

  3.800.000 
 • Thêm vào giỏ hàng
  Máy hàn điện tử IGBT Hồng Ký HK300A
  13.200.000 

  Tên sản phẩm: Máy hàn điện tử IGBT Hồng Ký HK300A

  Thương hiệu: Hồng Ký

  Mã sản phẩm: HK300A

  Xuất xứ: Việt Nam

  Giá đã bao gồm VAT. chưa bao gồm phí vận chuyển

  Máy hàn điện tử IGBT Hồng Ký HK300A

  13.200.000 
 • Thêm vào giỏ hàng
  Máy hàn không dùng khí Hồng ký HK MIG 200D
  7.400.000 

  Tên sản phẩm: Máy hàn không dùng khí Hồng ký HK MIG 200D

  Thương hiệu: Hồng Ký

  Mã sản phẩm: HK MIG 200D

  Xuất xứ: Việt Nam

  Giá đã bao gồm VAT. chưa bao gồm phí vận chuyển

  Máy hàn không dùng khí Hồng ký HK MIG 200D

  7.400.000 
 • Thêm vào giỏ hàng
  Máy hàn Mig điện tử Hồng Ký HK MIG 250-3
  12.800.000 

  Tên sản phẩm: Máy hàn Mig điện tử Hồng Ký HK MIG 250-3

  Thương hiệu: Hồng Ký

  Mã sản phẩm: MIG 250-3

  Xuất xứ: Việt Nam

  Giá đã bao gồm VAT. chưa bao gồm phí vận chuyển

  Máy hàn Mig điện tử Hồng Ký HK MIG 250-3

  12.800.000 
 • Thêm vào giỏ hàng
  Máy hàn Mig điện tử Hồng Ký HK MIG 350
  25.000.000 

  Tên sản phẩm: Máy hàn Mig điện tử Hồng Ký HK MIG 350

  Thương hiệu: Hồng Ký

  Mã sản phẩm: HK MIG 350

  Xuất xứ: Việt Nam

  Giá đã bao gồm VAT. chưa bao gồm phí vận chuyển

  Máy hàn Mig điện tử Hồng Ký HK MIG 350

  25.000.000 
 • Thêm vào giỏ hàng
  Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 200K
  2.640.000 

  Tên sản phẩm: Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 200K

  Thương hiệu: Hồng Ký

  Mã sản phẩm: HK 200K

  Xuất xứ: Việt Nam

  Giá đã bao gồm VAT. chưa bao gồm phí vận chuyển

  Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 200K

  2.640.000 
 • Thêm vào giỏ hàng
  Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 200Z
  2.530.000 

  Tên sản phẩm: Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 200Z

  Thương hiệu: Hồng Ký

  Mã sản phẩm: HK 200Z

  Xuất xứ: Việt Nam

  Giá đã bao gồm VAT. chưa bao gồm phí vận chuyển

  Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 200Z

  2.530.000 
 • Thêm vào giỏ hàng
  Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 215
  3.500.000 

  Tên sản phẩm: Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 215

  Thương hiệu: Hồng Ký

  Mã sản phẩm: HK 215A

  Xuất xứ: Việt Nam

  Giá đã bao gồm VAT. chưa bao gồm phí vận chuyển

  Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 215

  3.500.000 
 • Thêm vào giỏ hàng
  Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 250Z
  4.500.000 

  Tên sản phẩm: Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 250Z

  Thương hiệu: Hồng Ký

  Mã sản phẩm: Hk 250Z

  Xuất xứ: Việt Nam

  Giá đã bao gồm VAT. chưa bao gồm phí vận chuyển

  Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 250Z

  4.500.000 
 • Thêm vào giỏ hàng
  Máy hàn que điện tử Hồng Ký Inverter HK400A
  14.600.000 

  Tên sản phẩm: Máy hàn que điện tử Hồng Ký Inverter HK400A

  Thương hiệu: Hồng Ký

  Mã sản phẩm: HK400A

  Xuất xứ:

  Giá đã bao gồm VAT. chưa bao gồm phí vận chuyển

  Máy hàn que điện tử Hồng Ký Inverter HK400A

  14.600.000 
 • Thêm vào giỏ hàng
  Máy hàn que Inverter Hồng Ký HK 250A
  6.500.000 

  Tên sản phẩm: Máy hàn que Inverter Hồng Ký HK 250A

  Thương hiệu: Hồng Ký

  Mã sản phẩm: HK 250A

  Xuất xứ:

  Giá đã bao gồm VAT. chưa bao gồm phí vận chuyển

  Máy hàn que Inverter Hồng Ký HK 250A

  6.500.000 
 • Thêm vào giỏ hàng
  Máy hàn TIG Hồng Ký TIG 200E
  4.400.000 

  Tên sản phẩm: Máy hàn TIG Hồng Ký TIG 200E

  Thương hiệu: Hồng Ký

  Mã sản phẩm: TIG 200E

  Xuất xứ: Việt Nam

  Giá đã bao gồm VAT. chưa bao gồm phí vận chuyển

  Máy hàn TIG Hồng Ký TIG 200E

  4.400.000 
 • Thêm vào giỏ hàng
  Máy hàn xung tích 300A Hồng Ký HK TIG 300X
  21.000.000 

  Tên sản phẩm: Máy hàn xung tích 300A Hồng Ký HK TIG 300X

  Thương hiệu: Hồng Ký

  Mã sản phẩm: HK TIG 300X

  Xuất xứ: Việt Nam

  Giá đã bao gồm VAT. chưa bao gồm phí vận chuyển

  Máy hàn xung tích 300A Hồng Ký HK TIG 300X

  21.000.000 

Máy hàn điện tử Hồng ký là gì ?

  là thương hiệu Việt Nam được người tiêu dùng đánh giá cao và chọn mua nhiều nhất, giá trị của thương hiệu Hồng Ký nằm ở những chiếc máy hàn được đầu tư chỉn chu từ kết cấu cho đến chất lượng sản phẩm nhưng vẫn đảm bảo được giá thành tốt nhất so với các mặt hàng của nhiều thương hiệu cạnh tranh khác.

Máy hàn điện tử hồng ký có những loại nào ?

 • Máy hàn que
 • Máy hàn tig
 •  Máy hàn Mig
 •  Máy hàn cắt Plasama

Giá máy hàn Hồng Ký bao nhiêu? Nên mua máy hàn Hồng Ký nào tốt?

Giá máy hàn Hồng Ký dao động trong khoảng 1,8 – 40 triệu đồng, tùy thuộc vào chức năng, công suất và các công nghệ khác được áp dụng trên máy, cụ thể như sau:

 • Giá máy hàn que (máy hàn hồ quang tay) Hồng Ký: 1,8 – 19 triệu đồng
 • Giá máy hàn TIG (máy hàn khí argon) Hồng Ký: 3,8 – 25 triệu đồng
 • Giá máy hàn MIG : 12,5 – 40 triệu đồng
 • Giá máy cắt Plasma : 6,9 – 28 triệu đồng
 • Giá máy biến thế : 3 – 12 triệu đồng
 • Giá máy hàn đa năng: 4 – 10,6 triệu đồng

>>>> Hãy xem thêm các sản phẩm máy hàn của hồng ký bên dưới nhé !