Lực hút mạnh, tiết kiệm điện
7,000,000
Lực hút mạnh, tiết kiệm điện

Máy hút bụi công nghiệp Ridgid

Máy hút bụi công nghiệp Ridgid WD1255ND

10,000,000
Lực hút mạnh, tiết kiệm điện

Máy hút bụi công nghiệp Ridgid

Máy hút bụi công nghiệp Ridgid WD1685ND

Máy hút bụi công nghiệp Ridgid

Máy hút bụi ôtô Ridgid WD4075KR

11,500,000

Máy hút bụi công nghiệp Bosch

Máy hút bụi công nghiệp Bosch GAS 12-25

4,350,000

Máy hút bụi công nghiệp Bosch

Máy hút bụi công nghiệp Bosch GAS 15

3,350,000

Máy hút bụi công nghiệp Ghibli

MÁY HÚT BỤI CÔNG NGHIỆP GHIBLI AS30IK

43,000,000

Máy hút bụi công nghiệp Ghibli

MÁY HÚT BỤI CÔNG NGHIỆP GHIBLI AS40IK

47,500,000

Máy hút bụi công nghiệp Ghibli

Máy hút bụi công nghiệp GHIBLI AS59P

15,000,000

Máy hút bụi công nghiệp Ghibli

Máy hút bụi công nghiệp GHIBLI AZ35

81,500,000

Máy hút bụi công nghiệp Ghibli

Máy hút bụi công nghiệp GHIBLI AZ45

129,000,000

Máy hút bụi công nghiệp Karcher

Máy hút bụi công nghiệp Karcher CV 60/2 Rs Bp

219,000,000

Máy hút bụi công nghiệp Karcher

Máy hút bụi công nghiệp Karcher NT 65/2 Ap

21,900,000

Máy hút bụi công nghiệp Karcher

Máy hút bụi công nghiệp Karcher NT 70/2 * EU

17,900,000

Máy hút bụi công nghiệp Panasonic

Máy hút bụi công nghiệp Panasonic MC-YL631RN46

3,570,000

Máy hút bụi công nghiệp Panasonic

Máy hút bụi công nghiệp Panasonic MC-YL635TN46

4,090,000

Máy hút bụi công nghiệp Panasonic

Máy hút bụi công nghiệp Panasonic MC-YL637SN49

4,590,000

Máy hút bụi công nghiệp Stanley

Máy hút bụi công nghiệp Stanley USA-SL19116

2,190,000

Máy hút bụi công nghiệp Stanley

Máy hút bụi công nghiệp Stanley USA-SL19116P

1,610,000

Máy hút bụi công nghiệp Stanley

Máy hút bụi công nghiệp Stanley USA-SL19117

2,590,000

Máy hút bụi công nghiệp khác

Máy hút bụi Dewalt DXV30S

4,390,000

Máy hút bụi công nghiệp Ridgid

Máy hút bụi gia đình Ridgid WD0671EX

5,000,000

Máy hút bụi công nghiệp Ghibli

MÁY HÚT BỤI KHÔ GHIBLI AS5

6,200,000