Máy khoan Bosch

Lọc sản phẩm

Hiển thị 42 sản phẩm

 • Máy đục phá bê tông Bosch GSH 11EThêm vào giỏ hàng
  Máy đục phá bê tông Bosch GSH 11E
  14.680.000 

  Tên sản phẩm: Máy đục phá bê tông
  Hãng sản xuất: Bosch
  Mã sản phẩm: GSH 11E
  Công suất: 1500W
  Công dụng chính: đục phá bê tông, gạch đá
  Kích thước: mũi lục giác 17mm
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá đã bao gồm VAT

  Máy đục phá bê tông Bosch GSH 11E

  14.680.000 
 • Máy đục phá bê tông Bosch GSH 16-30Thêm vào giỏ hàng
  Máy đục phá bê tông Bosch GSH 16-30
  19.570.000 

  Tên sản phẩm: Máy đục phá bê tông
  Hãng sản xuất: Bosch
  Mã sản phẩm: GSH 16-30
  Công suất: 1750W
  Công dụng chính: đục phá bê tông, gạch đá
  Kích thước: mũi lục giác 30mm
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá đã bao gồm VAT

  Máy đục phá bê tông Bosch GSH 16-30

  19.570.000 
 • Máy đục phá bê tông Bosch GSH 5Thêm vào giỏ hàng
  Máy đục phá bê tông Bosch GSH 5
  6.400.000 

  Tên sản phẩm: Máy khoan bê tông
  Hãng sản xuất: Bosch
  Mã sản phẩm: GSH 5
  Công suất: 1025W
  Công dụng chính: đục phá bê tông, gạch đá
  Kích thước: mũi lục giác 17mm
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá đã bao gồm VAT

  Máy đục phá bê tông Bosch GSH 5

  6.400.000 
 • Máy đục phá bê tông Bosch GSHThêm vào giỏ hàng
  Máy đục phá bê tông Bosch GSH 500
  4.500.000 

  Tên sản phẩm: Máy khoan bê tông
  Hãng sản xuất: Bosch
  Mã sản phẩm: GSH 500
  Công suất: 1025W
  Công dụng chính: đục phá bê tông, gạch đá
  Kích thước: mũi lục giác 17mm
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá đã bao gồm VAT

  Máy đục phá bê tông Bosch GSH 500

  4.500.000 
 • Máy đục phá bê tông Bosch GSH 9VCThêm vào giỏ hàng
  Máy đục phá bê tông Bosch GSH 9VC
  17.300.000 

  Tên sản phẩm: Máy đục phá bê tông
  Hãng sản xuất: Bosch
  Mã sản phẩm: GSH 9VC
  Công suất: 1500W
  Công dụng chính: đục phá bê tông, gạch đá
  Kích thước: mũi lục giác 17mm
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá đã bao gồm VAT

  Máy đục phá bê tông Bosch GSH 9VC

  17.300.000 
 • Máy khoan bê tông Bosch GBH 2-26DFRThêm vào giỏ hàng
  Máy khoan bê tông Bosch GBH 2-26DFR
  4.500.000 

  Tên sản phẩm: Máy khoan bê tông
  Hãng sản xuất: Bosch
  Mã sản phẩm: GBH 2-26DFR
  Công suất: 800W
  Công dụng chính: khoan bê tông, khoan sắt thép, khoan gỗ
  Kích thước: betong 26mm, sắt 13mm, gỗ 30mm
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá đã bao gồm VAT

  Máy khoan bê tông Bosch GBH 2-26DFR

  4.500.000 
 • Máy khoan bê tông Bosch GBH 2-28DFVThêm vào giỏ hàng
  Máy khoan bê tông Bosch GBH 2-28DFV
  4.950.000 

  Tên sản phẩm: Máy khoan bê tông
  Hãng sản xuất: Bosch
  Mã sản phẩm: GBH 2-28DFV
  Công suất: 850W
  Công dụng chính: khoan bê tông,
  Kích thước: betong 28mm
  Bảo hành: 6 tháng

  Máy khoan bê tông Bosch GBH 2-28DFV

  4.950.000 
 • Máy khoan bê tông Bosch GBH 2-28DVThêm vào giỏ hàng
  Máy khoan bê tông Bosch GBH 2-28DV
  4.950.000 

  Tên sản phẩm: Máy khoan bê tông
  Hãng sản xuất: Bosch
  Mã sản phẩm: GBH 2-28DV
  Công suất: 850W
  Công dụng chính: khoan bê tông,
  Kích thước: betong 28mm
  Bảo hành: 6 tháng

  Máy khoan bê tông Bosch GBH 2-28DV

  4.950.000 
 • Máy khoan bê tông Bosch GBH 4-32DFRThêm vào giỏ hàng
  Máy khoan bê tông Bosch GBH 4-32DFR
  10.250.000 

  Tên sản phẩm: Máy khoan bê tông
  Hãng sản xuất: Bosch
  Mã sản phẩm: GBH 4-32DFR
  Công suất: 900W
  Công dụng chính: khoan bê tông
  Kích thước: betong 32mm
  Bảo hành: 6 tháng

  Máy khoan bê tông Bosch GBH 4-32DFR

  10.250.000 
 • Máy khoan bê tông Bosch GBH 5-40DThêm vào giỏ hàng
  Máy khoan bê tông Bosch GBH 5-40D
  10.970.000 

  Tên sản phẩm: Máy khoan bê tông
  Hãng sản xuất: Bosch
  Mã sản phẩm: GBH 5-40D
  Công suất: 1100W
  Công dụng chính: khoan bê tông
  Kích thước: betong 38mm
  Bảo hành: 6 tháng

  Máy khoan bê tông Bosch GBH 5-40D

  10.970.000 
 • Máy khoan bê tông Bosch GBH 5-45DVThêm vào giỏ hàng
  Máy khoan bê tông Bosch GBH 8-45DV
  19.950.000 

  Tên sản phẩm: Máy khoan bê tông
  Hãng sản xuất: Bosch
  Mã sản phẩm: GBH 5-45DV
  Công suất: 1500W
  Công dụng chính: khoan bê tông
  Kích thước: betong 45mm
  Bảo hành: 6 tháng

  Máy khoan bê tông Bosch GBH 8-45DV

  19.950.000 
 • Máy khoan búa Bosch GBH 2-18RE 2Thêm vào giỏ hàng
  Máy khoan búa Bosch GBH 2-18RE
  2.400.000 

  Tên sản phẩm: Máy khoan búa
  Hãng sản xuất: Bosch
  Mã sản phẩm: GBH 2-18RE
  Công suất: 550W
  Công dụng chính: khoan bê tông, khoan sắt thép, khoan gỗ
  Kích thước: betong 18mm, sắt 13mm, gỗ 30mm
  Bảo hành: 6 tháng

  Máy khoan búa Bosch GBH 2-18RE

  2.400.000 
 • Máy khoan búa Bosch GBH 2-20DREThêm vào giỏ hàng
  Máy khoan búa Bosch GBH 2-20DRE
  3.100.000 

  Tên sản phẩm: Máy khoan búa
  Hãng sản xuất: Bosch
  Mã sản phẩm: GBH 2-20DRE
  Công suất: 600W
  Công dụng chính: khoan bê tông, khoan sắt thép, khoan gỗ
  Kích thước: betong 20mm, sắt 13mm, gỗ 30mm
  Bảo hành: 6 tháng

  Máy khoan búa Bosch GBH 2-20DRE

  3.100.000 
 • Máy khoan búa Bosch GBH 2-20RE 3Thêm vào giỏ hàng
  Máy khoan búa Bosch GBH 2-20RE
  2.950.000 

  Tên sản phẩm: Máy khoan búa
  Hãng sản xuất: Bosch
  Mã sản phẩm: GBH 2-20RE
  Công suất: 600W
  Công dụng chính: khoan bê tông, khoan sắt thép, khoan gỗ
  Kích thước: betong 20mm, sắt 13mm, gỗ 30mm
  Bảo hành: 6 tháng

  Máy khoan búa Bosch GBH 2-20RE

  2.950.000 
 • Máy khoan búa Bosch GBH 2-24DFRThêm vào giỏ hàng
  Máy khoan búa Bosch GBH 2-24DFR
  3.800.000 

  Tên sản phẩm: Máy khoan búa
  Hãng sản xuất: Bosch
  Mã sản phẩm: GBH 2-24DFR
  Công suất: 790W
  Công dụng chính: khoan bê tông, khoan sắt thép, khoan gỗ
  Kích thước: betong 24mm, sắt 13mm, gỗ 30mm
  Bảo hành: 6 tháng

  Máy khoan búa Bosch GBH 2-24DFR

  3.800.000 
 • Máy khoan búa Bosch GBH 2-24DREThêm vào giỏ hàng
  Máy khoan búa Bosch GBH 2-24DRE
  3.600.000 

  Tên sản phẩm: Máy khoan búa
  Hãng sản xuất: Bosch
  Mã sản phẩm: GBH 2-24DRE
  Công suất: 790W
  Công dụng chính: khoan bê tông, khoan sắt thép, khoan gỗ
  Kích thước: betong 24mm, sắt 13mm, gỗ 30mm
  Bảo hành: 6 tháng

  Máy khoan búa Bosch GBH 2-24DRE

  3.600.000 
 • Máy khoan búa Bosch GBH 2-24REThêm vào giỏ hàng
  Máy khoan búa Bosch GBH 2-24RE
  3.300.000 

  Tên sản phẩm: Máy khoan búa
  Hãng sản xuất: Bosch
  Mã sản phẩm: GBH 2-24RE
  Công suất: 790W
  Công dụng chính: khoan bê tông, khoan sắt thép, khoan gỗ
  Kích thước: betong 24mm, sắt 13mm, gỗ 30mm
  Bảo hành: 6 tháng

  Máy khoan búa Bosch GBH 2-24RE

  3.300.000 
 • Máy khoan búa Bosch GBH 2-26DEThêm vào giỏ hàng
  Máy khoan búa Bosch GBH 2-26DE
  3.900.000 

  Tên sản phẩm: Máy khoan búa
  Hãng sản xuất: Bosch
  Mã sản phẩm: GBH 2-26DE
  Công suất: 800W
  Công dụng chính: khoan bê tông, khoan sắt thép, khoan gỗ
  Kích thước: betong 26mm, sắt 13mm, gỗ 30mm
  Bảo hành: 6 tháng

  Máy khoan búa Bosch GBH 2-26DE

  3.900.000 
 • Máy khoan búa Bosch GBH 2-26DREThêm vào giỏ hàng
  Máy khoan búa Bosch GBH 2-26DRE
  4.400.000 

  Tên sản phẩm: Máy khoan búa
  Hãng sản xuất: Bosch
  Mã sản phẩm: GBH 2-26DRE
  Công suất: 800W
  Công dụng chính: khoan bê tông, khoan sắt thép, khoan gỗ
  Kích thước: betong 26mm, sắt 13mm, gỗ 30mm
  Bảo hành: 6 tháng

  Máy khoan búa Bosch GBH 2-26DRE

  4.400.000 
 • Máy khoan búa Bosch GBH 2-26EThêm vào giỏ hàng
  Máy khoan búa Bosch GBH 2-26E
  3.800.000 

  Tên sản phẩm: Máy khoan búa
  Hãng sản xuất: Bosch
  Mã sản phẩm: GBH 2-26E
  Công suất: 800W
  Công dụng chính: khoan bê tông, khoan sắt thép, khoan gỗ
  Kích thước: betong 26mm, sắt 13mm, gỗ 30mm
  Bảo hành: 6 tháng

  Máy khoan búa Bosch GBH 2-26E

  3.800.000 
 • Máy khoan búa Bosch GBH 2-26REThêm vào giỏ hàng
  Máy khoan búa Bosch GBH 2-26RE
  3.900.000 

  Tên sản phẩm: Máy khoan búa
  Hãng sản xuất: Bosch
  Mã sản phẩm: GBH 2-26RE
  Công suất: 800W
  Công dụng chính: khoan bê tông, khoan sắt thép, khoan gỗ
  Kích thước: betong 26mm, sắt 13mm, gỗ 30mm
  Bảo hành: 6 tháng

  Máy khoan búa Bosch GBH 2-26RE

  3.900.000 
 • Máy khoan động lực Bosch GSB 10REThêm vào giỏ hàng
  Máy khoan động lực Bosch GSB 10RE
  1.350.000 

  Tên sản phẩm: Máy khoan động lực
  Hãng sản xuất: Bosch
  Mã sản phẩm: GSB 10RE
  Công suất: 500W
  Công dụng chính: khoan bê tông, khoan sắt thép, khoan gỗ
  Kích thước: betong 10mm, sắt 8mm, gỗ 20mm
  Bảo hành: 6 tháng

  Máy khoan động lực Bosch GSB 10RE

  1.350.000 
 • Máy khoan động lực Bosch GSB 10RE SET - Vali 100 món đồ nghềThêm vào giỏ hàng
  Máy khoan động lực Bosch GSB 10RE SET - Vali 100 món đồ nghề
  1.750.000 

  Tên sản phẩm: Máy khoan động lực
  Hãng sản xuất: Bosch
  Mã sản phẩm: GSB 10RE
  Công suất: 500W
  Công dụng chính: khoan bê tông, khoan sắt thép, khoan gỗ
  Kích thước: betong 10mm, sắt 8mm, gỗ 20mm
  Bảo hành: 6 tháng

  Máy khoan động lực Bosch GSB 10RE SET – Vali 100 món đồ nghề

  1.750.000 
 • Máy khoan động lực Bosch GSB 13REThêm vào giỏ hàng
  Máy khoan động lực Bosch GSB 13RE
  1.500.000 

  Tên sản phẩm: Máy khoan động lực
  Hãng sản xuất: Bosch
  Mã sản phẩm: GSB 13RE
  Công suất: 650W
  Công dụng chính: khoan bê tông, khoan sắt thép, khoan gỗ
  Kích thước: betong 13mm, sắt 10mm, gỗ 25mm
  Bảo hành: 6 tháng

  Máy khoan động lực Bosch GSB 13RE

  1.500.000 
 • Máy khoan động lực Bosch GSB 13RE SET100Thêm vào giỏ hàng
  Máy khoan động lực Bosch GSB 13RE SET100 - Vali 100 món
  1.900.000 

  Tên sản phẩm: Máy khoan động lực
  Kèm bộ vali gồm 100 món đồ nghề chuyên nghiệp
  Hãng sản xuất: Bosch
  Mã sản phẩm: GSB 13RE
  Công suất: 650W
  Công dụng chính: khoan bê tông, khoan sắt thép, khoan gỗ
  Kích thước: betong 13mm, sắt 10mm, gỗ 25mm
  Bảo hành: 6 tháng

  Máy khoan động lực Bosch GSB 13RE SET100 – Vali 100 món

  1.900.000 
 • Máy khoan động lực Bosch GSB 16REThêm vào giỏ hàng
  Máy khoan động lực Bosch GSB 16RE
  1.700.000 

  Tên sản phẩm: Máy khoan động lực
  Hãng sản xuất: Bosch
  Mã sản phẩm: GSB 16RE
  Công suất: 750W
  Công dụng chính: khoan bê tông, khoan sắt thép, khoan gỗ
  Kích thước: betong 16mm, sắt 12mm, gỗ 25mm
  Bảo hành: 6 tháng

  Máy khoan động lực Bosch GSB 16RE

  1.700.000 
 • Máy khoan động lực Bosch GSB 20-2REThêm vào giỏ hàng
  Máy khoan động lực Bosch GSB 20-2RE
  2.900.000 

  Tên sản phẩm: Máy khoan động lực
  Hãng sản xuất: Bosch
  Mã sản phẩm: GSB 20-2RE
  Công suất: 800W
  Công dụng chính: khoan bê tông, khoan sắt thép, khoan gỗ
  Kích thước: betong 20mm, sắt 13mm, gỗ 25mm
  Bảo hành: 6 tháng

  Máy khoan động lực Bosch GSB 20-2RE

  2.900.000 
 • Máy khoan động lực Bosch GSB 550Thêm vào giỏ hàng
  Máy khoan động lực Bosch GSB 550
  950.000 

  Tên sản phẩm: Máy khoan động lực
  Hãng sản xuất: Bosch
  Mã sản phẩm: GSB 550
  Công suất: 550W
  Công dụng chính: khoan bê tông, khoan sắt thép, khoan gỗ
  Kích thước: betong 13mm, sắt 10mm, gỗ 25mm
  Bảo hành: 6 tháng

  Máy khoan động lực Bosch GSB 550

  950.000 
 • Máy khoan động lực Bosch GSB 550 SETThêm vào giỏ hàng
  Máy khoan động lực Bosch GSB 550 SET - Vali phụ kiện thợ điện
  1.950.000 

  Tên sản phẩm: Máy khoan động lực
  Gồm vali phụ kiện chuyên nghiệp dành cho thợ điệ
  Hãng sản xuất: Bosch
  Mã sản phẩm: GSB 550
  Công suất: 550W
  Công dụng chính: khoan bê tông, khoan sắt thép, khoan gỗ
  Kích thước: betong 13mm, sắt 10mm, gỗ 25mm
  Bảo hành: 6 tháng

  Máy khoan động lực Bosch GSB 550 SET – Vali phụ kiện thợ điện

  1.950.000 
 • Máy khoan động lực Bosch GSB 550 SET100Thêm vào giỏ hàng
  Máy khoan động lực Bosch GSB 550 SET100 - Vali 100 phụ kiện
  1.400.000 

  Tên sản phẩm: Máy khoan động lực
  Gồm vali phụ kiện 100 món chuyên nghiệp
  Hãng sản xuất: Bosch
  Mã sản phẩm: GSB 550
  Công suất: 550W
  Công dụng chính: khoan bê tông, khoan sắt thép, khoan gỗ
  Kích thước: betong 13mm, sắt 10mm, gỗ 25mm
  Bảo hành: 6 tháng

  Máy khoan động lực Bosch GSB 550 SET100 – Vali 100 phụ kiện

  1.400.000 
 • Máy khoan động lực Bosch GSB 550 SET122Thêm vào giỏ hàng
  Máy khoan động lực Bosch GSB 550 SET122
  1.900.000 

  Tên sản phẩm: Máy khoan động lực
  Gồm vali phụ kiện 122 món chuyên nghiệp
  Hãng sản xuất: Bosch
  Mã sản phẩm: GSB 550
  Công suất: 550W
  Công dụng chính: khoan bê tông, khoan sắt thép, khoan gỗ
  Kích thước: betong 13mm, sắt 10mm, gỗ 25mm
  Bảo hành: 6 tháng

  Máy khoan động lực Bosch GSB 550 SET122

  1.900.000 
 • Máy khoan động lực Bosch GSB 550 SET19Thêm vào giỏ hàng
  Máy khoan động lực Bosch GSB 550 SET19 - Vali 19 phụ kiện
  1.300.000 

  Tên sản phẩm: Máy khoan động lực
  Gồm vali phụ kiện 19 món chuyên nghiệp
  Hãng sản xuất: Bosch
  Mã sản phẩm: GSB 550
  Công suất: 550W
  Công dụng chính: khoan bê tông, khoan sắt thép, khoan gỗ
  Kích thước: betong 13mm, sắt 10mm, gỗ 25mm
  Bảo hành: 6 tháng

  Máy khoan động lực Bosch GSB 550 SET19 – Vali 19 phụ kiện

  1.300.000 
 • Máy khoan sắt Bosch GBM 320Thêm vào giỏ hàng
  Máy khoan sắt Bosch GBM 320
  800.000 

  Tên sản phẩm: Máy khoan sắt
  Hãng sản xuất: Bosch
  Mã sản phẩm: GBM 320
  Công suất: 320W
  Công dụng chính: khoan sắt, khoan nhôm, khoan gỗ
  Kích thước: thép 6.5mm, nhôm 6.5mm, gỗ 13mm
  Bảo hành: 6 tháng

  Máy khoan sắt Bosch GBM 320

  800.000 
 • Máy khoan sắt Bosch GBM 350Thêm vào giỏ hàng
  Máy khoan sắt Bosch GBM 350
  950.000 

  Tên sản phẩm: Máy khoan sắt
  Hãng sản xuất: Bosch
  Mã sản phẩm: GBM 350
  Công suất: 350W
  Công dụng chính: khoan sắt, khoan nhôm, khoan gỗ
  Kích thước: sắt 10mm, nhôm 10mm, gỗ 25mm
  Bảo hành: 6 tháng

  Máy khoan sắt Bosch GBM 350

  950.000 
 • Máy khoan sắt Bosch GBM 6REThêm vào giỏ hàng
  Máy khoan sắt Bosch GBM 6RE
  1.300.000 

  Tên sản phẩm: Máy khoan sắt
  Hãng sản xuất: Bosch
  Mã sản phẩm: GBM 6RE
  Công suất: 350W
  Công dụng chính: khoan sắt, khoan nhôm, khoan gỗ
  Kích thước: thép 6.5mm, nhôm 8mm, gỗ 15mm
  Bảo hành: 6 tháng

  Máy khoan sắt Bosch GBM 6RE

  1.300.000 
 • Máy khoan thép Bosch GBM 10REThêm vào giỏ hàng
  Máy khoan thép Bosch GBM 10RE
  1.200.000 

  Tên sản phẩm: Máy khoan thép
  Hãng sản xuất: Bosch
  Mã sản phẩm: GBM 10RE
  Công suất: 450W
  Công dụng chính: khoan sắt thép, khoan nhôm, khoan gỗ
  Kích thước: sắt 10mm, nhôm 10mm, gỗ 25mm
  Bảo hành: 6 tháng

  Máy khoan thép Bosch GBM 10RE

  1.200.000 
 • Máy khoan thép Bosch GBM 13REThêm vào giỏ hàng
  Máy khoan thép Bosch GBM 13RE
  1.500.000 

  Tên sản phẩm: Máy khoan thép
  Hãng sản xuất: Bosch
  Mã sản phẩm: GBM 13RE
  Công suất: 600W
  Công dụng chính: khoan sắt thép, khoan nhôm, khoan gỗ
  Kích thước: sắt 13mm, nhôm 13mm, gỗ 30mm
  Bảo hành: 6 tháng

  Máy khoan thép Bosch GBM 13RE

  1.500.000 
 • Máy khoan thép Bosch GBM 32-4Thêm vào giỏ hàng
  Máy khoan thép Bosch GBM 32-4
  16.500.000 

  Tên sản phẩm: Máy khoan thép
  Hãng sản xuất: Bosch
  Mã sản phẩm: GBM 32-4
  Công suất: 1500W
  Công dụng chính: khoan sắt thép, khoan nhôm, khoan gỗ
  Kích thước: sắt 32mm, nhôm 50mm, gỗ 70mm
  Bảo hành: 6 tháng

  Máy khoan thép Bosch GBM 32-4

  16.500.000 
 • Máy vặn vít dùng pin Bosch GSR 120-LIThêm vào giỏ hàng
  Máy vặn vít dùng pin Bosch GSR 120-LI
  2.150.000 

  Tên sản phẩm: Máy vặn vít dùng pin
  Hãng sản xuất: Bosch
  Mã sản phẩm: GSR 120-LI
  Điện thế pin: 12V
  Công dụng chính: khoan, vặn vít
  Kích thước: khoan thép 8mm, gỗ 20mm, cỡ vít tối đa 6mm
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá đã bao gồm VAT
   

  Máy vặn vít dùng pin Bosch GSR 120-LI

  2.150.000 
 • Cách kiểm tra máy khoan Bosch hàng thật hay giảĐọc tiếp
  S$ Cách kiểm tra máy khoan Bosch hàng thật hay giả?
  Liên hệ

  S$ Cách kiểm tra máy khoan Bosch hàng thật hay giả?

  Liên hệ
 • Hướng dẫn bảo hành máy khoan BoschĐọc tiếp
  S$ Hướng dẫn bảo hành máy khoan Bosch
  Liên hệ

  S$ Hướng dẫn bảo hành máy khoan Bosch

  Liên hệ
 • Hướng dẫn sử dụng tháo lắp và bảo trì máy khoan bosch GSBĐọc tiếp
  S$ Hướng dẫn sử dụng tháo lắp và bảo trì máy khoan bosch GSB
  Liên hệ

  Hướng dẫn tháo lắp
  Sử dụng và vận hành
  Bảo trì sửa chửa

  S$ Hướng dẫn sử dụng tháo lắp và bảo trì máy khoan bosch GSB

  Liên hệ