Bosch

Lọc sản phẩm

Hiển thị 23 sản phẩm

 • Máy cắt Bosch GOP 30-28Thêm vào giỏ hàng
  Máy cắt Bosch GOP 30-28
  3.670.600 

  Tên sản phẩm: MÁY CẮT  
  Hãng sản xuất:Bosch
  Mã sản phẩm: GOP 30-28
  Công suất: 300W
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá đã bao gồm VAT

  Máy cắt Bosch GOP 30-28

  3.670.600 
 • Máy cắt Bosch GSC 2.8Thêm vào giỏ hàng
  Máy cắt Bosch GSC 2.8
  10.489.500 

  Tên sản phẩm: MÁY CẮT  
  Hãng sản xuất:Bosch
  Mã sản phẩm: GSC 2.8
  Công suất: 500W
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá đã bao gồm VAT

  Máy cắt Bosch GSC 2.8

  10.489.500 
 • Máy cắt Bosch GSG 300Thêm vào giỏ hàng
  Máy cắt Bosch GSG 300
  12.379.000 

  Tên sản phẩm: MÁY CẮT
  Hãng sản xuất:Bosch
  Mã sản phẩm: GSG 300
  Công suất: 350W
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá đã bao gồm VAT

  Máy cắt Bosch GSG 300

  12.379.000 
 • Máy cắt đa năng dùng pin Bosch GOP 12 V- LIThêm vào giỏ hàng
  Máy cắt đa năng dùng pin Bosch GOP 12 V- LI
  2.326.400 

  Tên sản phẩm: Máy cắt đa năng dùng pin  
  Hãng sản xuất:Bosch
  Mã sản phẩm: GOP 12 V- LI
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá đã bao gồm VAT

  Máy cắt đa năng dùng pin Bosch GOP 12 V- LI

  2.326.400 
 • Máy cắt gạch Bosch GDC 140Thêm vào giỏ hàng
  Máy cắt gạch Bosch GDC 140
  1.328.500 

  Tên sản phẩm: Máy cắt gạch 
  Hãng sản xuất:Bosch
  Mã sản phẩm: GDC 140
  Công suất: 1400W
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá đã bao gồm VAT

  Máy cắt gạch Bosch GDC 140

  1.328.500 
 • Máy cắt gạch Bosch GDM 13-34Thêm vào giỏ hàng
  Máy cắt gạch Bosch GDM 13-34
  1.901.100 

  Tên sản phẩm: Máy cắt gạch  
  Hãng sản xuất:Bosch
  Mã sản phẩm: GDM 13-34
  Công suất: 1300W
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá đã bao gồm VAT

  Máy cắt gạch Bosch GDM 13-34

  1.901.100 
 • Máy cắt nhôm Bosch GCM 10MXThêm vào giỏ hàng
  Máy cắt nhôm Bosch GCM 10MX
  6.079.000 

  Tên sản phẩm: Máy cắt nhôm  
  Hãng sản xuất:Bosch
  Mã sản phẩm: GCM 10MX
  Công suất: 1700W
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá đã bao gồm VAT

  Máy cắt nhôm Bosch GCM 10MX

  6.079.000 
 • Máy cắt sắt Bosch GCM 12SDEThêm vào giỏ hàng
  Máy cắt sắt Bosch GCM 12SDE
  19.087.400 

  Tên sản phẩm: Máy cắt sắt  
  Hãng sản xuất:Bosch
  Mã sản phẩm: GCM 12SDE
  Công suất: 1800W
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá đã bao gồm VAT

  Máy cắt sắt Bosch GCM 12SDE

  19.087.400 
 • Máy cắt sắt Bosch GCO 14-24Thêm vào giỏ hàng
  Máy cắt sắt Bosch GCO 14-24
  3.493.700 

  Tên sản phẩm: Máy cắt sắt   
  Hãng sản xuất:Bosch
  Mã sản phẩm: GCO 14-24
  Công suất: 2400W
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá đã bao gồm VAT

  Máy cắt sắt Bosch GCO 14-24

  3.493.700 
 • Máy cắt sắt Bosch GCO 220Thêm vào giỏ hàng
  Máy cắt sắt Bosch GCO 220
  3.089.500 

  Tên sản phẩm: Máy cắt sắt  
  Hãng sản xuất:Bosch
  Mã sản phẩm: GCO 220
  Công suất: 2200W
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá đã bao gồm VAT

  Máy cắt sắt Bosch GCO 220

  3.089.500 
 • Máy cưa bàn Bosch GTS 10XCThêm vào giỏ hàng
  Máy cưa bàn Bosch GTS 10XC
  16.822.200 

  Tên sản phẩm: Máy cưa bàn 
  Hãng sản xuất:Bosch
  Mã sản phẩm: GTS 10XC
  Công suất: 1800W
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá đã bao gồm VAT

  Máy cưa bàn Bosch GTS 10XC

  16.822.200 
 • Máy cưa đĩa Bosch GKS 190Thêm vào giỏ hàng
  Máy cưa đĩa Bosch GKS 190
  2.332.700 

  Tên sản phẩm: Máy cưa đĩa 
  Hãng sản xuất:Bosch
  Mã sản phẩm: GKS 190
  Công suất: 1400W
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá đã bao gồm VAT

  Máy cưa đĩa Bosch GKS 190

  2.332.700 
 • Máy cưa đĩa Bosch GKS 235 (Turbo)Thêm vào giỏ hàng
  Máy cưa đĩa Bosch GKS 235 (Turbo)
  3.301.100 

  Tên sản phẩm: Máy cưa đĩa  
  Hãng sản xuất:Bosch
  Mã sản phẩm: GKS 235 turbo
  Công suất: 2050W
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá đã bao gồm VAT

  Máy cưa đĩa Bosch GKS 235 (Turbo)

  3.301.100 
 • Máy cưa đĩa Bosch GKS 235 turboThêm vào giỏ hàng
  Máy cưa đĩa Bosch GKS 235 turbo
  3.301.100 

  Tên sản phẩm: Máy cưa đĩa  
  Hãng sản xuất:Bosch
  Mã sản phẩm: GKS 235 turbo
  Công suất: 2050W
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá đã bao gồm VAT

  Máy cưa đĩa Bosch GKS 235 turbo

  3.301.100 
 • Máy cưa đĩa Bosch GKS 7000Thêm vào giỏ hàng
  Máy cưa đĩa Bosch GKS 7000
  2.259.000 

  Tên sản phẩm: Máy cưa đĩa  
  Hãng sản xuất:Bosch
  Mã sản phẩm: GKS 7000
  Công suất: 1100W
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá đã bao gồm VAT

  Máy cưa đĩa Bosch GKS 7000

  2.259.000 
 • Máy cưa kiếm Bosch GSA 1100EThêm vào giỏ hàng
  Máy cưa kiếm Bosch GSA 1100E
  2.869.500 

  Tên sản phẩm: Máy cưa kiếm 
  Hãng sản xuất:Bosch
  Mã sản phẩm: GSA 1100E
  Công suất: 1110W
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá đã bao gồm VAT

  Máy cưa kiếm Bosch GSA 1100E

  2.869.500 
 • Máy cưa kiếm dùng pin Bosch GSA 12 V- LIThêm vào giỏ hàng
  Máy cưa kiếm dùng pin Bosch GSA 12 V- LI
  2.191.600 

  Tên sản phẩm: Máy cưa kiếm dùng pin
  Hãng sản xuất: Bosch
  Mã sản phẩm: GSA 12 V- LI
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá đã bao gồm VAT

  Máy cưa kiếm dùng pin Bosch GSA 12 V- LI

  2.191.600 
 • Máy cưa lọng Bosch GST 25MThêm vào giỏ hàng
  Máy cưa lọng Bosch GST 25M
  3.070.600 

  Tên sản phẩm: Máy cưa lọng 
  Hãng sản xuất:Bosch
  Mã sản phẩm: GST 25M
  Công suất: 670W
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá đã bao gồm VAT

  Máy cưa lọng Bosch GST 25M

  3.070.600 
 • Máy cưa lọng Bosch GST 65EThêm vào giỏ hàng
  Máy cưa lọng Bosch GST 65E
  1.792.700 

  Tên sản phẩm: Máy cưa lọng 
  Hãng sản xuất:Bosch
  Mã sản phẩm: GST 65E
  Công suất: 400W
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá đã bao gồm VAT

  Máy cưa lọng Bosch GST 65E

  1.792.700 
 • Máy cưa lọng Bosch GST 700Thêm vào giỏ hàng
  Máy cưa lọng Bosch GST 700
  1.867.400 

  Tên sản phẩm: Máy cưa lọng 
  Hãng sản xuất:Bosch
  Mã sản phẩm: GST 700
  Công suất: 500W
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá đã bao gồm VAT

  Máy cưa lọng Bosch GST 700

  1.867.400 
 • Máy cưa lọng Bosch GST 8000EThêm vào giỏ hàng
  Máy cưa lọng Bosch GST 8000E
  2.329.500 

  Tên sản phẩm: Máy cưa lọng 
  Hãng sản xuất:Bosch
  Mã sản phẩm: GST 8000E
  Công suất: 710W
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá đã bao gồm VAT

  Máy cưa lọng Bosch GST 8000E

  2.329.500 
 • Máy cưa lọng Bosch GST 80PBEThêm vào giỏ hàng
  Máy cưa lọng Bosch GST 80PBE
  2.804.300 

  Tên sản phẩm: Máy cưa lọng  
  Hãng sản xuất:Bosch
  Mã sản phẩm: GST 80PBE
  Công suất: 580W
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá đã bao gồm VAT

  Máy cưa lọng Bosch GST 80PBE

  2.804.300 
 • Máy cưa lọng dùng pin Bosch GST 12 V- LIThêm vào giỏ hàng
  Máy cưa lọng dùng pin Bosch GST 12 V- LI
  3.099.000 

  Tên sản phẩm: Máy cưa lọng dùng pin
  Hãng sản xuất:Bosch
  Mã sản phẩm: GST 12 V- LI
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá đã bao gồm VAT

  Máy cưa lọng dùng pin Bosch GST 12 V- LI

  3.099.000 

THIETBICN chuyên cung cấp các loại MÁY CẮT CẦM TAY BOSCH chính hãng 

Các sản phẩm MÁY CẮT CẦM TAY BOSCH chúng tôi cung cấp như sau:

– Giá cả phù hợp

– Tất cả sản phẩm đều mới và chưa qua sử dụng

– Bảo hành chính hãng trong vòng 6 tháng nếu do lỗi nhà sản xuất

– Cung cấp thông tin tư vấn chọn lựa sản phẩm kỹ càng

– Ship toàn quốc, tùy theo giá trị đơn hàng mà nhận COD hoặc chuyển khoản

Nếu bạn có nhu cầu mua hoặc tư vấn sản phẩm vui lòng liên hệ qua facebook hoặc gọi điện thoại trực tiếp