Máy mài Bosch

Lọc sản phẩm

Hiển thị 27 sản phẩm

 • Thêm vào giỏ hàng
  MÁY MÀI BÀN Bosch GBG 35-15
  2.488.500 

  Tên sản phẩm: MÁY MÀI BÀN  
  Hãng sản xuất:Bosch
  Mã sản phẩm: GBG 35-15
  Công suất: 350W
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá đã bao gồm VAT

  MÁY MÀI BÀN Bosch GBG 35-15

  2.488.500 
 • Thêm vào giỏ hàng
  MÁY MÀI BÀN Bosch GBG 60-20
  3.856.900 

  Tên sản phẩm: MÁY MÀI BÀNGBG 
  Hãng sản xuất: Bosch
  Mã sản phẩm:60-20
  Công suất: 600W
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá đã bao gồm VAT

  MÁY MÀI BÀN Bosch GBG 60-20

  3.856.900 
 • Thêm vào giỏ hàng
  Máy mài góc Bosch GWS 060
  954.800 

  Tên sản phẩm: Máy mài góc  
  Hãng sản xuất:Bosch
  Mã sản phẩm: GWS 060
  Công suất: 670W
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá đã bao gồm VAT

  Máy mài góc Bosch GWS 060

  954.800 
 • Thêm vào giỏ hàng
  Máy mài góc Bosch GWS 13-125CI
  2.846.400 

  Tên sản phẩm: MÁY MÀI GÓC 
  Hãng sản xuất:Bosch
  Mã sản phẩm: GWS 13-125CI
  Công suất: 1300W
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá đã bao gồm VAT

  Máy mài góc Bosch GWS 13-125CI

  2.846.400 
 • Thêm vào giỏ hàng
  MÁY MÀI GÓC Bosch GWS 15-125 CIH
  4.010.600 

  Tên sản phẩm: MÁY MÀI GÓC  
  Hãng sản xuất:Bosch
  Mã sản phẩm: GWS 15-125 CIH
  Công suất: 1500W
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá đã bao gồm VAT

  MÁY MÀI GÓC Bosch GWS 15-125 CIH

  4.010.600 
 • Thêm vào giỏ hàng
  Máy mài góc Bosch GWS 17-125CI
  3.170.600 

  Tên sản phẩm: MÁY MÀI GÓC  
  Hãng sản xuất:Bosch
  Mã sản phẩm: GWS 17-125CI
  Công suất: 1700W
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá đã bao gồm VAT

  Máy mài góc Bosch GWS 17-125CI

  3.170.600 
 • Thêm vào giỏ hàng
  Máy mài góc Bosch GWS 17-150CI
  3.752.700 

  Tên sản phẩm: MÁY MÀI GÓC 
  Hãng sản xuất:Bosch
  Mã sản phẩm: GWS 17-150CI
  Công suất: 1700W
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá đã bao gồm VAT

  Máy mài góc Bosch GWS 17-150CI

  3.752.700 
 • Thêm vào giỏ hàng
  MÁY MÀI GÓC Bosch GWS 20-180
  2.588.500 

  Tên sản phẩm: MÁY MÀI GÓC 
  Hãng sản xuất:Bosch
  Mã sản phẩm: GWS 20-180
  Công suất: 2000W
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá đã bao gồm VAT

  MÁY MÀI GÓC Bosch GWS 20-180

  2.588.500 
 • Thêm vào giỏ hàng
  MÁY MÀI GÓC Bosch GWS 20-230
  3.004.300 

  Tên sản phẩm: MÁY MÀI GÓC 
  Hãng sản xuất: Bosch
  Mã sản phẩm: GWS 20-230
  Công suất: 2000W
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá đã bao gồm VAT

  MÁY MÀI GÓC Bosch GWS 20-230

  3.004.300 
 • Thêm vào giỏ hàng
  MÁY MÀI GÓC Bosch GWS 2000-180
  2.193.700 

  Tên sản phẩm: MÁY MÀI GÓC 
  Hãng sản xuất:Bosch
  Mã sản phẩm: GWS 2000-180
  Công suất: 2000W
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá đã bao gồm VAT

  MÁY MÀI GÓC Bosch GWS 2000-180

  2.193.700 
 • Thêm vào giỏ hàng
  MÁY MÀI GÓC Bosch GWS 2000-230
  2.259.000 

  Tên sản phẩm: MÁY MÀI GÓC 
  Hãng sản xuất:Bosch
  Mã sản phẩm: GWS 2000-230
  Công suất: 2000W
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá đã bao gồm VAT

  MÁY MÀI GÓC Bosch GWS 2000-230

  2.259.000 
 • Thêm vào giỏ hàng
  MÁY MÀI GÓC Bosch GWS 22-180
  2.941.100 

  Tên sản phẩm: MÁY MÀI GÓC
  Hãng sản xuất:Bosch
  Mã sản phẩm: GWS 22-180
  Công suất: 2200W
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá đã bao gồm VAT

  MÁY MÀI GÓC Bosch GWS 22-180

  2.941.100 
 • Thêm vào giỏ hàng
  MÁY MÀI GÓC Bosch GWS 22-180 LVI
  5.524.300 

  Tên sản phẩm: MÁY MÀI GÓC
  Hãng sản xuất: Bosch
  Mã sản phẩm: GWS 22-180 LVI
  Công suất: 2200W
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá đã bao gồm VAT

  MÁY MÀI GÓC Bosch GWS 22-180 LVI

  5.524.300 
 • Thêm vào giỏ hàng
  Máy mài góc Bosch GWS 6-100S
  1.165.300 

  Tên sản phẩm: MÁY MÀI GÓC 100MM – 710W  
  Hãng sản xuất:Bosch
  Mã sản phẩm: GWS 6-100S
  Công suất: 710W
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá đã bao gồm VAT

  Máy mài góc Bosch GWS 6-100S

  1.165.300 
 • Thêm vào giỏ hàng
  Máy mài góc Bosch GWS 7-100ET
  1.479.000 

  Tên sản phẩm: MÁY MÀI GÓC 100MM – 720W
  Hãng sản xuất:Bosch
  Mã sản phẩm: GWS 7-100ET
  Công suất: 720W
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá đã bao gồm VAT

  Máy mài góc Bosch GWS 7-100ET

  1.479.000 
 • Thêm vào giỏ hàng
  Máy mài góc Bosch GWS 7-100T 100MM - 720W
  1.279.000 

  Tên sản phẩm: MÁY MÀI GÓC 100MM – 720W  
  Hãng sản xuất:Bosch
  Mã sản phẩm: GWS 7-100T
  Công suất: 720W
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá đã bao gồm VAT

  Máy mài góc Bosch GWS 7-100T 100MM – 720W

  1.279.000 
 • Thêm vào giỏ hàng
  MÁY MÀI GÓC Bosch GWS 7-125 125MM - 720W
  1.252.700 

  Tên sản phẩm: MÁY MÀI GÓC  125MM – 720W
  Hãng sản xuất:Bosch
  Mã sản phẩm: GWS 7-125
  Công suất: 720W
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá đã bao gồm VAT

  MÁY MÀI GÓC Bosch GWS 7-125 125MM – 720W

  1.252.700 
 • Thêm vào giỏ hàng
  MÁY MÀI GÓC Bosch GWS 750-100 100MM - 750W
  1.095.800 

  Tên sản phẩm: MÁY MÀI GÓC 100MM – 750W
  Hãng sản xuất:Bosch
  Mã sản phẩm: GWS 750-100
  Công suất: 750W
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá đã bao gồm VAT

  MÁY MÀI GÓC Bosch GWS 750-100 100MM – 750W

  1.095.800 
 • Thêm vào giỏ hàng
  MÁY MÀI GÓC Bosch GWS 750-100 SET - 750W
  1.095.800 

  Tên sản phẩm: MÁY MÀI GÓC  SET – 750W
  Hãng sản xuất:Bosch
  Mã sản phẩm: GWS 750-100
  Công suất: 750W
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá đã bao gồm VAT

  MÁY MÀI GÓC Bosch GWS 750-100 SET – 750W

  1.095.800 
 • Thêm vào giỏ hàng
  Máy mài góc Bosch GWS 8-125C 125MM - 850W
  1.384.300 

  Tên sản phẩm: MÁY MÀI GÓC 125MM – 850W
  Hãng sản xuất:Bosch
  Mã sản phẩm: GWS 8-125C
  Công suất: 850W
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá đã bao gồm VAT

  Máy mài góc Bosch GWS 8-125C 125MM – 850W

  1.384.300 
 • Thêm vào giỏ hàng
  MÁY MÀI GÓC Bosch GWS 900-100
  1.409.500 

  Tên sản phẩm: MÁY MÀI GÓC 
  Hãng sản xuất:Bosch
  Mã sản phẩm: GWS 900-100
  Công suất: 900W
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá đã bao gồm VAT

  MÁY MÀI GÓC Bosch GWS 900-100

  1.409.500 
 • Thêm vào giỏ hàng
  Máy mài góc Bosch GWS 900-100S
  1.524.300 

  Tên sản phẩm: MÁY MÀI GÓC  
  Hãng sản xuất:Bosch
  Mã sản phẩm: GWS 900-100S
  Công suất:900W
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá đã bao gồm VAT

  Máy mài góc Bosch GWS 900-100S

  1.524.300 
 • Thêm vào giỏ hàng
  MÁY MÀI GÓC Bosch GWS 900-125
  1.409.500 

  Tên sản phẩm: MÁY MÀI GÓC 
  Hãng sản xuất:Bosch
  Mã sản phẩm: GWS 900-125
  Công suất: 900W
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá đã bao gồm VAT

  MÁY MÀI GÓC Bosch GWS 900-125

  1.409.500 
 • Thêm vào giỏ hàng
  Máy mài thẳng Bosch GGS 28LC
  5.326.000 

  Tên sản phẩm: Máy mài thẳng
  Hãng sản xuất:Bosch
  Mã sản phẩm:  GGS 28LC
  Công suất: 650W
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá đã bao gồm VAT

  Máy mài thẳng Bosch GGS 28LC

  5.326.000 
 • Thêm vào giỏ hàng
  Máy mài thẳng Bosch GGS 28LCE
  5.434.800 

  Tên sản phẩm: Máy mài thẳng
  Hãng sản xuất:Bosch
  Mã sản phẩm: GGS 28LCE
  Công suất: 650W
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá đã bao gồm VAT

  Máy mài thẳng Bosch GGS 28LCE

  5.434.800 
 • Thêm vào giỏ hàng
  Máy mài thẳng Bosch GGS 3000L
  1.676.900 

  Tên sản phẩm: Máy mài thẳng
  Hãng sản xuất:Bosch
  Mã sản phẩm: GGS 3000L
  Công suất: 300W
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá đã bao gồm VAT

  Máy mài thẳng Bosch GGS 3000L

  1.676.900 
 • Thêm vào giỏ hàng
  Máy mài thẳng Bosch GGS 5000L
  2.234.800 

  Tên sản phẩm: Máy mài thẳng
  Hãng sản xuất:Bosch
  Mã sản phẩm: GGS 5000L
  Công suất: 500W
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá đã bao gồm VAT

  Máy mài thẳng Bosch GGS 5000L

  2.234.800 

THIETBICN chuyên cung cấp các loại máy mài Bosch chính hãng

Các sản phẩm máy mài Bosch chúng tôi cung cấp như sau:

– Giá cả phù hợp

– Tất cả sản phẩm đều mới và chưa qua sử dụng

– Bảo hành chính hãng trong vòng 6 tháng nếu do lỗi nhà sản xuất

– Cung cấp thông tin tư vấn chọn lựa sản phẩm kỹ càng

– Ship toàn quốc, tùy theo giá trị đơn hàng mà nhận COD hoặc chuyển khoản

Nếu bạn có nhu cầu mua hoặc tư vấn sản phẩm vui lòng liên hệ qua facebook hoặc gọi điện thoại trực tiếp