Máy mài góc

Lọc sản phẩm

Hiển thị 1–48 của 79 sản phẩm

 • Thêm vào giỏ hàng
  Máy mài góc bằng pin Makita DGA406Z
  3.582.000 

  Tên sản phẩm:Máy mài góc pin 
  Hãng sản xuất:Makita
  Mã sản phẩm:DGA406Z
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá đã bao gồm VAT

  Máy mài góc bằng pin Makita DGA406Z

  3.582.000 
 • Thêm vào giỏ hàng
  Máy mài góc Bosch GWS 060
  954.800 

  Tên sản phẩm: Máy mài góc  
  Hãng sản xuất:Bosch
  Mã sản phẩm: GWS 060
  Công suất: 670W
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá đã bao gồm VAT

  Máy mài góc Bosch GWS 060

  954.800 
 • Thêm vào giỏ hàng
  Máy mài góc Bosch GWS 13-125CI
  2.846.400 

  Tên sản phẩm: MÁY MÀI GÓC 
  Hãng sản xuất:Bosch
  Mã sản phẩm: GWS 13-125CI
  Công suất: 1300W
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá đã bao gồm VAT

  Máy mài góc Bosch GWS 13-125CI

  2.846.400 
 • Thêm vào giỏ hàng
  MÁY MÀI GÓC Bosch GWS 15-125 CIH
  4.010.600 

  Tên sản phẩm: MÁY MÀI GÓC  
  Hãng sản xuất:Bosch
  Mã sản phẩm: GWS 15-125 CIH
  Công suất: 1500W
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá đã bao gồm VAT

  MÁY MÀI GÓC Bosch GWS 15-125 CIH

  4.010.600 
 • Thêm vào giỏ hàng
  Máy mài góc Bosch GWS 17-125CI
  3.170.600 

  Tên sản phẩm: MÁY MÀI GÓC  
  Hãng sản xuất:Bosch
  Mã sản phẩm: GWS 17-125CI
  Công suất: 1700W
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá đã bao gồm VAT

  Máy mài góc Bosch GWS 17-125CI

  3.170.600 
 • Thêm vào giỏ hàng
  Máy mài góc Bosch GWS 17-150CI
  3.752.700 

  Tên sản phẩm: MÁY MÀI GÓC 
  Hãng sản xuất:Bosch
  Mã sản phẩm: GWS 17-150CI
  Công suất: 1700W
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá đã bao gồm VAT

  Máy mài góc Bosch GWS 17-150CI

  3.752.700 
 • Thêm vào giỏ hàng
  MÁY MÀI GÓC Bosch GWS 20-180
  2.588.500 

  Tên sản phẩm: MÁY MÀI GÓC 
  Hãng sản xuất:Bosch
  Mã sản phẩm: GWS 20-180
  Công suất: 2000W
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá đã bao gồm VAT

  MÁY MÀI GÓC Bosch GWS 20-180

  2.588.500 
 • Thêm vào giỏ hàng
  MÁY MÀI GÓC Bosch GWS 20-230
  3.004.300 

  Tên sản phẩm: MÁY MÀI GÓC 
  Hãng sản xuất: Bosch
  Mã sản phẩm: GWS 20-230
  Công suất: 2000W
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá đã bao gồm VAT

  MÁY MÀI GÓC Bosch GWS 20-230

  3.004.300 
 • Thêm vào giỏ hàng
  MÁY MÀI GÓC Bosch GWS 2000-180
  2.193.700 

  Tên sản phẩm: MÁY MÀI GÓC 
  Hãng sản xuất:Bosch
  Mã sản phẩm: GWS 2000-180
  Công suất: 2000W
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá đã bao gồm VAT

  MÁY MÀI GÓC Bosch GWS 2000-180

  2.193.700 
 • Thêm vào giỏ hàng
  MÁY MÀI GÓC Bosch GWS 2000-230
  2.259.000 

  Tên sản phẩm: MÁY MÀI GÓC 
  Hãng sản xuất:Bosch
  Mã sản phẩm: GWS 2000-230
  Công suất: 2000W
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá đã bao gồm VAT

  MÁY MÀI GÓC Bosch GWS 2000-230

  2.259.000 
 • Thêm vào giỏ hàng
  MÁY MÀI GÓC Bosch GWS 22-180
  2.941.100 

  Tên sản phẩm: MÁY MÀI GÓC
  Hãng sản xuất:Bosch
  Mã sản phẩm: GWS 22-180
  Công suất: 2200W
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá đã bao gồm VAT

  MÁY MÀI GÓC Bosch GWS 22-180

  2.941.100 
 • Thêm vào giỏ hàng
  MÁY MÀI GÓC Bosch GWS 22-180 LVI
  5.524.300 

  Tên sản phẩm: MÁY MÀI GÓC
  Hãng sản xuất: Bosch
  Mã sản phẩm: GWS 22-180 LVI
  Công suất: 2200W
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá đã bao gồm VAT

  MÁY MÀI GÓC Bosch GWS 22-180 LVI

  5.524.300 
 • Thêm vào giỏ hàng
  Máy mài góc Bosch GWS 6-100S
  1.165.300 

  Tên sản phẩm: MÁY MÀI GÓC 100MM – 710W  
  Hãng sản xuất:Bosch
  Mã sản phẩm: GWS 6-100S
  Công suất: 710W
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá đã bao gồm VAT

  Máy mài góc Bosch GWS 6-100S

  1.165.300 
 • Thêm vào giỏ hàng
  Máy mài góc Bosch GWS 7-100ET
  1.479.000 

  Tên sản phẩm: MÁY MÀI GÓC 100MM – 720W
  Hãng sản xuất:Bosch
  Mã sản phẩm: GWS 7-100ET
  Công suất: 720W
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá đã bao gồm VAT

  Máy mài góc Bosch GWS 7-100ET

  1.479.000 
 • Thêm vào giỏ hàng
  Máy mài góc Bosch GWS 7-100T 100MM - 720W
  1.279.000 

  Tên sản phẩm: MÁY MÀI GÓC 100MM – 720W  
  Hãng sản xuất:Bosch
  Mã sản phẩm: GWS 7-100T
  Công suất: 720W
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá đã bao gồm VAT

  Máy mài góc Bosch GWS 7-100T 100MM – 720W

  1.279.000 
 • Thêm vào giỏ hàng
  MÁY MÀI GÓC Bosch GWS 7-125 125MM - 720W
  1.252.700 

  Tên sản phẩm: MÁY MÀI GÓC  125MM – 720W
  Hãng sản xuất:Bosch
  Mã sản phẩm: GWS 7-125
  Công suất: 720W
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá đã bao gồm VAT

  MÁY MÀI GÓC Bosch GWS 7-125 125MM – 720W

  1.252.700 
 • Thêm vào giỏ hàng
  MÁY MÀI GÓC Bosch GWS 750-100 100MM - 750W
  1.095.800 

  Tên sản phẩm: MÁY MÀI GÓC 100MM – 750W
  Hãng sản xuất:Bosch
  Mã sản phẩm: GWS 750-100
  Công suất: 750W
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá đã bao gồm VAT

  MÁY MÀI GÓC Bosch GWS 750-100 100MM – 750W

  1.095.800 
 • Thêm vào giỏ hàng
  MÁY MÀI GÓC Bosch GWS 750-100 SET - 750W
  1.095.800 

  Tên sản phẩm: MÁY MÀI GÓC  SET – 750W
  Hãng sản xuất:Bosch
  Mã sản phẩm: GWS 750-100
  Công suất: 750W
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá đã bao gồm VAT

  MÁY MÀI GÓC Bosch GWS 750-100 SET – 750W

  1.095.800 
 • Thêm vào giỏ hàng
  Máy mài góc Bosch GWS 8-125C 125MM - 850W
  1.384.300 

  Tên sản phẩm: MÁY MÀI GÓC 125MM – 850W
  Hãng sản xuất:Bosch
  Mã sản phẩm: GWS 8-125C
  Công suất: 850W
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá đã bao gồm VAT

  Máy mài góc Bosch GWS 8-125C 125MM – 850W

  1.384.300 
 • Thêm vào giỏ hàng
  MÁY MÀI GÓC Bosch GWS 900-100
  1.409.500 

  Tên sản phẩm: MÁY MÀI GÓC 
  Hãng sản xuất:Bosch
  Mã sản phẩm: GWS 900-100
  Công suất: 900W
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá đã bao gồm VAT

  MÁY MÀI GÓC Bosch GWS 900-100

  1.409.500 
 • Thêm vào giỏ hàng
  Máy mài góc Bosch GWS 900-100S
  1.524.300 

  Tên sản phẩm: MÁY MÀI GÓC  
  Hãng sản xuất:Bosch
  Mã sản phẩm: GWS 900-100S
  Công suất:900W
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá đã bao gồm VAT

  Máy mài góc Bosch GWS 900-100S

  1.524.300 
 • Thêm vào giỏ hàng
  MÁY MÀI GÓC Bosch GWS 900-125
  1.409.500 

  Tên sản phẩm: MÁY MÀI GÓC 
  Hãng sản xuất:Bosch
  Mã sản phẩm: GWS 900-125
  Công suất: 900W
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá đã bao gồm VAT

  MÁY MÀI GÓC Bosch GWS 900-125

  1.409.500 
 • Thêm vào giỏ hàng
  Máy mài góc chạy pin Makita DGA408RTJ1
  7.706.000 

  Tên sản phẩm:Máy mài góc pin  
  Hãng sản xuất:Makita
  Mã sản phẩm:DGA408RTJ1
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá đã bao gồm VAT

  Máy mài góc chạy pin Makita DGA408RTJ1

  7.706.000 
 • Thêm vào giỏ hàng
  Máy mài góc Dewalt DW810B-B1
  980.000 

  Tên sản phẩm: Máy mài góc
  Hãng sản xuất: Dewalt
  Mã sản phẩm: DW810B-B1
  Công suất: 800W
  Công dụng chính:mài, đánh cạnh, đánh bóng các loại bề mặt trong thi công xây dựng, gia công làm nhẵn, chà nhám và đánh bóng các vật liệu trong các ngành xây dựng, cơ khí, chế tạo, sản xuất…
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá đã bao gồm VAT

  Máy mài góc Dewalt DW810B-B1

  980.000 
 • Thêm vào giỏ hàng
  Máy mài góc Dewalt DW820-B1
  990.000 

  Tên sản phẩm: Máy mài góc

  Hãng sản xuất:Dewalt
  Mã sản phẩm: DW820-B1
  Công suất: 680W
  Công dụng chính: dùng để mài, đánh cạnh, đánh bóng các loại bề mặt trong thi công xây dựng.
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá đã bao gồm VAT

  Máy mài góc Dewalt DW820-B1

  990.000 
 • Thêm vào giỏ hàng
  Máy mài góc Dewalt DW830-B1
  1.850.000 

  Tên sản phẩm: Máy mài góc 
  Hãng sản xuất:Dewalt
  Mã sản phẩm: DW830-B1
  Công suất:1400W
  Công dụng chính: dùng để mài, đánh cạnh, đánh bóng các loại bề mặt trong thi công xây dựng. Ngoài ra, máy còn có thể cắt được một số các vật liệu khác.
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá đã bao gồm VAT

  Máy mài góc Dewalt DW830-B1

  1.850.000 
 • Thêm vào giỏ hàng
  Máy mài góc Dewalt DWE8100S-B1
  1.095.000 
  Tên sản phẩm: Máy mài góc  

  Hãng sản xuất:Dewalt
  Mã sản phẩm: DWE8100S-B1
  Công suất: 720W
  Công dụng chính: dùng để mài, đánh cạnh, đánh bóng các loại bề mặt trong thi công xây dựng.Ngoài ra, máy còn có thể cắt được một số các vật liệu khác.
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá đã bao gồm VAT

  Máy mài góc Dewalt DWE8100S-B1

  1.095.000 
 • Thêm vào giỏ hàng
  Máy mài góc Dewalt DWE8100T-B1
  1.095.000 

  Tên sản phẩm: Máy Mài Góc
  Hãng sản xuất:  Dewalt
  Mã sản phẩm: DWE8100T-B1
  Công suất: 720W
  Công dụng chính: dùng để mài, đánh cạnh, đánh bóng các loại bề mặt trong thi công và xây dựng.
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá đã bao gồm VAT

  Máy mài góc Dewalt DWE8100T-B1

  1.095.000 
 • Thêm vào giỏ hàng
  Máy mài góc Dewalt DWE8110S-B1
  1.220.000 

  Tên sản phẩm: Máy mài góc
  Hãng sản xuất:Dewalt
  Mã sản phẩm:DWE8110S-B1
  Công suất: 720W
  Công dụng chính: dùng để mài, cắt và đánh bóng trên các chất liệu gỗ, kim loại và tường
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá đã bao gồm VAT

  Máy mài góc Dewalt DWE8110S-B1

  1.220.000 
 • Thêm vào giỏ hàng
  Máy mài góc Dewalt DWE8200PL-B1
  1.280.000 

  Tên sản phẩm: Máy mài góc 
  Hãng sản xuất:Dewalt
  Mã sản phẩm: DWE8200PL-B1
  Công suất: 850W
  Công dụng chính: dùng để mài, đánh cạnh, đánh bóng các loại bề mặt trong thi công xây dựng, gia công làm nhẵn, chà nhám và đánh bóng các vật liệu trong các ngành xây dựng, cơ khí, chế tạo, sản xuất…
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá đã bao gồm VAT

  Máy mài góc Dewalt DWE8200PL-B1

  1.280.000 
 • Thêm vào giỏ hàng
  Máy mài góc Dewalt DWE8200S-B1
  1.280.000 

  Tên sản phẩm: Máy mài góc 
  Hãng sản xuất:Dewalt
  Mã sản phẩm: DWE8200S-B1
  Công suất: 850W
  Công dụng chính:dùng để mài, đánh cạnh, đánh bóng các loại bề mặt trong thi công xây dựng, gia công làm nhẵn, chà nhám và đánh bóng các vật liệu trong các ngành xây dựng, cơ khí, chế tạo, sản xuất…
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá đã bao gồm VAT

  Máy mài góc Dewalt DWE8200S-B1

  1.280.000 
 • Thêm vào giỏ hàng
  Máy mài góc Dewalt DWE8200T-B1
  1.280.000 

  Tên sản phẩm: Máy mài góc 
  Hãng sản xuất:Dewalt
  Mã sản phẩm: DWE8200T-B1
  Công suất: 850W
  Công dụng chính: dùng để mài, đánh cạnh, đánh bóng các loại bề mặt trong thi công xây dựng, gia công làm nhẵn, chà nhám và đánh bóng các vật liệu trong các ngành xây dựng, cơ khí, chế tạo, sản xuất…
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá đã bao gồm VAT

  Máy mài góc Dewalt DWE8200T-B1

  1.280.000 
 • Thêm vào giỏ hàng
  Máy mài góc Dewalt DWE8210PL-B1
  1.400.000 

  Tên sản phẩm: Máy mài góc
  Hãng sản xuất:Dewalt
  Mã sản phẩm:DWE8210PL-B1
  Công suất: 850W
  Công dụng chính: dùng để mài, đánh cạnh, đánh bóng các loại bề mặt trong thi công xây dựng, gia công làm nhẵn, chà nhám và đánh bóng các vật liệu trong các ngành xây dựng, cơ khí, chế tạo, sản xuất…
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá đã bao gồm VAT

  Máy mài góc Dewalt DWE8210PL-B1

  1.400.000 
 • Thêm vào giỏ hàng
  Máy mài góc Dewalt DWE8210S-B1
  1.400.000 

  Tên sản phẩm: Máy mài góc  
  Hãng sản xuất:Dewalt
  Mã sản phẩm: DWE8210S-B1
  Công suất: 850W
  Công dụng chính:dùng để mài, đánh cạnh, đánh bóng các loại bề mặt trong thi công xây dựng, gia công làm nhẵn, chà nhám và đánh bóng các vật liệu trong các ngành xây dựng, cơ khí, chế tạo, sản xuất…
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá đã bao gồm VAT

  Máy mài góc Dewalt DWE8210S-B1

  1.400.000 
 • Thêm vào giỏ hàng
  Máy mài góc Dewalt DWE8300S-B1
  1.730.000 

  Tên sản phẩm: Máy mài góc 
  Hãng sản xuất:Dewalt
  Mã sản phẩm: DWE8300S-B1
  Công suất: 1010W
  Công dụng chính: dùng để mài, đánh cạnh, đánh bóng các loại bề mặt trong thi công xây dựng. Chất liệu cao cấp còn giúp máy có trọng lượng chỉ 1,8kg, giúp bạn dễ dàng di chuyển và thao tác với máy trong khi làm việc.
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá đã bao gồm VAT

  Máy mài góc Dewalt DWE8300S-B1

  1.730.000 
 • Thêm vào giỏ hàng
  Máy mài góc Dewalt DWE8310S-B1
  1.850.000 

  Tên sản phẩm: Máy mài góc 
  Hãng sản xuất:Dewalt
  Mã sản phẩm: DWE8310S-B1
  Công suất: 1010W
  Công dụng chính: dùng dể mài, đánh bóng các góc của dụng cụ, thường được sử dụng ở các ngành công nghiệp, lắp ráp, sửa chữa…
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá đã bao gồm VAT

  Máy mài góc Dewalt DWE8310S-B1

  1.850.000 
 • Thêm vào giỏ hàng
  Máy mài góc dùng pin Makita DGA408ZX1
  3.582.000 

  Tên sản phẩm:Máy mài góc pin 
  Hãng sản xuất:Makita
  Mã sản phẩm:DGA408ZX1
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá đã bao gồm VAT

  Máy mài góc dùng pin Makita DGA408ZX1

  3.582.000 
 • Thêm vào giỏ hàng
  Máy mài góc lớn Dewalt D28413-B1
  3.400.000 

  Tên sản phẩm: Máy mài góc lớn 
  Hãng sản xuất:Dewalt
  Mã sản phẩm: D28413-B1
  Công suất: 2200W
  Công dụng chính: dùng để mài, đánh cạnh, đánh bóng các loại bề mặt trong thi công xây dựng, gia công làm nhẵn, chà nhám và đánh bóng các vật liệu trong các ngành xây dựng, cơ khí, chế tạo, sản xuất…
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá đã bao gồm VAT

  Máy mài góc lớn Dewalt D28413-B1

  3.400.000 
 • Thêm vào giỏ hàng
  Máy mài góc lớn Dewalt D28414-B1
  3.450.000 

  Tên sản phẩm: Máy mài góc lớn 
  Hãng sản xuất:Dewalt
  Mã sản phẩm: D28414-B1
  Công suất:2200W
  Công dụng chính: dùng để mài, đánh cạnh, đánh bóng các loại bề mặt trong thi công xây dựng, gia công làm nhẵn, chà nhám và đánh bóng các vật liệu trong các ngành xây dựng, cơ khí, chế tạo, sản xuất…
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá đã bao gồm VAT

  Máy mài góc lớn Dewalt D28414-B1

  3.450.000 
 • Thêm vào giỏ hàng
  Máy mài góc lớn Dewalt D28490-B1
  3.000.000 

  Tên sản phẩm: Máy mài góc lớn   
  Hãng sản xuất:Dewalt
  Mã sản phẩm: D28490-B1
  Công suất: 2000W
  Công dụng chính: dùng để mài, đánh cạnh, đánh bóng các loại bề mặt trong thi công xây dựng. Ngoài ra, máy còn có thể cắt được một số các vật liệu khác.
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá đã bao gồm VAT

  Máy mài góc lớn Dewalt D28490-B1

  3.000.000 
 • Thêm vào giỏ hàng
  Máy mài góc lớn Dewalt D28491-B1
  2.800.000 

  Tên sản phẩm: Máy mài góc lớn   
  Hãng sản xuất:Dewalt
  Mã sản phẩm: D28491-B1
  Công suất: 2000W
  Công dụng chính: dùng để mài, đánh cạnh, đánh bóng các loại bề mặt trong thi công xây dựng.Ngoài ra, máy còn có thể cắt được một số các vật liệu khác.
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá đã bao gồm VAT

  Máy mài góc lớn Dewalt D28491-B1

  2.800.000 
 • Thêm vào giỏ hàng
  Máy mài góc lớn Dewalt DW840-B1
  2.400.000 

  Tên sản phẩm: Máy mài góc lớn 
  Hãng sản xuất:Dewalt
  Mã sản phẩm: DW840-B1
  Công suất: 1800W
  Công dụng chính: dùng để mài, đánh cạnh, đánh bóng các loại bề mặt trong thi công xây dựng. Ngoài ra, máy còn có thể cắt được một số các vật liệu khác.
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá đã bao gồm VAT

  Máy mài góc lớn Dewalt DW840-B1

  2.400.000 
 • Thêm vào giỏ hàng
  Máy mài góc lớn Dewalt DWE8830G-B1
  3.600.000 

  Tên sản phẩm: Máy mài góc lớn 
  Hãng sản xuất:Dewalt
  Mã sản phẩm: DWE8830G-B1
  Công suất: 2400W
  Công dụng chính: dùng để mài, đánh cạnh, đánh bóng các loại bề mặt trong thi công xây dựng, gia công làm nhẵn, chà nhám và đánh bóng các vật liệu trong các ngành xây dựng, cơ khí, chế tạo, sản xuất…
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá đã bao gồm VAT

  Máy mài góc lớn Dewalt DWE8830G-B1

  3.600.000 
 • Thêm vào giỏ hàng
  Máy mài góc lớn Dewalt DWE8840G-B1
  3.800.000 

  Tên sản phẩm: Máy mài góc lớn 
  Hãng sản xuất:Dewalt
  Mã sản phẩm: DWE8840G-B1
  Công suất: 2400W
  Công dụng chính: dùng để mài, đánh cạnh, đánh bóng các loại bề mặt trong thi công xây dựng.Ngoài ra, máy còn có thể cắt được một số các vật liệu khác.
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá đã bao gồm VAT

  Máy mài góc lớn Dewalt DWE8840G-B1

  3.800.000 
 • Thêm vào giỏ hàng
  Máy mài góc lớn Stanley STGL2218-B1
  1.842.200 

  Tên sản phẩm: Máy mài góc lớn 
  Hãng sản xuất:Stanley
  Mã sản phẩm: STGL2218-B1
  Công suất: 2200W
  Bảo hành: 6 tháng
  Giá đã bao gồm VAT

  Máy mài góc lớn Stanley STGL2218-B1

  1.842.200 
 • Máy mài góc Milwaukee M18 CAG 100XPDBThêm vào giỏ hàng
  Máy mài góc Milwaukee M18 CAG 100XPDB
  5.040.000 

  Tên sản phẩm: Máy mài góc
  Mã sản phẩm: CM18 CAG 100XPDB
  Hãng SX: Milwaukee
  Bảo hàng 6 tháng

  Máy mài góc Milwaukee M18 CAG 100XPDB

  5.040.000 
 • Máy mài góc Milwaukee M18 CAG 125XPDBThêm vào giỏ hàng
  Máy mài góc Milwaukee M18 CAG 125XPDB
  6.000.000 

  Tên sản phẩm: Máy mài góc
  Mã sản phẩm: CM18 CAG 125XPDB
  Hãng SX: Milwaukee
  Bảo hàng 6 tháng

  Máy mài góc Milwaukee M18 CAG 125XPDB

  6.000.000 
 • Máy mài góc Milwaukee M18 CAG100XThêm vào giỏ hàng
  Máy mài góc Milwaukee M18 CAG100X
  9.960.000 

  Tên sản phẩm: Máy mài góc
  Mã sản phẩm: CAG100X
  Hãng SX: Milwaukee
  Bảo hàng 6 tháng

  Máy mài góc Milwaukee M18 CAG100X

  9.960.000 

THIETBICN chuyên cung cấp các loại máy mài góc chính hãng của Dewalt, Bosch, Makita…

Các sản phẩm máy mài góc chúng tôi cung cấp như sau:

– Giá cả phù hợp

– Tất cả sản phẩm đều mới và chưa qua sử dụng

– Bảo hành chính hãng trong vòng 6 tháng nếu do lỗi nhà sản xuất

– Cung cấp thông tin tư vấn chọn lựa sản phẩm kỹ càng

– Ship toàn quốc, tùy theo giá trị đơn hàng mà nhận COD hoặc chuyển khoản

Nếu bạn có nhu cầu mua hoặc tư vấn sản phẩm vui lòng liên hệ qua facebook hoặc gọi điện thoại trực tiếp