Máy siết bu lông Milwaukee M12 FIWF 12

Giá: 4,320,000

Tên sản phẩm:  Máy siết bu lông 

Mã sản phẩm: M12 FIWF 12

Hãng SX: Milwaukee

Bảo hàng 6 tháng