fbpx

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

Giới thiệu:

Đồng hồ đo nhiệt là dụng cụ dùng để đo và hiển thị thông số nhiệt độ của các loại lưu chất như nước, khí.

Không chỉ hiển thị nhiệt độ, một số loại đồng hồ có thể được chuyển tín hiệu về hệ thống điều khiển.