Khuôn mẫu

Tìm hiểu về Khuôn mẫu và công nghệ ép nhựa

Khuôn mẫu là gì? Khuôn mẫu (còn gọi là khuôn ép nhựa) là một khối kim loại rỗng, được cấu thành từ nhiều chi tiết, dùng để tạo ra sản phẩm nhựa theo phương pháp định hình. Mỗi khuôn ép thường được sử dụng cho một sản phẩm nhất định. Các ứng dụng điển hình…

Xem thêm